Naturalnie na gorączkę
Lipomal

Informacje o leku

5 ml syropu zawiera 97,089 mg wyciągu (jako wyciąg suchy) z Tilia cordata Miller,Tilia platyphyllos Scop., Tilia vulgaris Heyne lub ich mieszaniny, inflorescentia (kwiatostan lipy) (6-7:1), w tym 85% wyciągu natywnego. Rozpuszczalnik ekstrakcyjny etanol 40% V/V. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sacharoza.

Co to jest syrop Lipomal i w jakim celu się go stosuje?

Syrop Lipomal zawiera suchy ekstrakt z lipy, stosowany tradycyjnie jako łagodny środek napotny. Skuteczność produktu opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Wskazania do stosowania:

Tradycyjnie jako łagodny środek napotny w stanach gorączkowych. Pomocniczo w przeziębieniach, stanach zapalnych gardła, w kaszlu.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Specjalnie ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:

Jeśli gorączka nie ustępuje po 3 dniach lub przekroczy 39ºC, należy skontaktować się z lekarzem. Również w przypadku wystąpienia duszności lub ropnej wydzieliny należy poradzić się lekarza.
Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.
Dawka 5 ml syropu zawiera 4 g sacharozy, czyli 0,4 jednostki chlebowej.
Dawka 10 ml syropu zawiera 8 g sacharozy, czyli 0,8 jednostki chlebowej.
Nie stosować u chorych na cukrzycę.

Ciąża:

Brak danych. Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Karmienie piersią:

Brak danych. Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Lek jest uważany za bezpieczny i nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu.

Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie
Dzieci powyżej 1 roku życia do 3 lat, po konsultacji z lekarzem, zazwyczaj: 2-3 razy na dobę po 1 łyżeczce (5 ml) syropu.
Dzieci w wieku powyżej 3 lat do 12 lat: 4-5 razy na dobę po 1 łyżeczce (5 ml) syropu.
Młodzież powyżej 12 lat i dorośli: 3-4 razy na dobę po jednej łyżce (ok. 10 ml) syropu.

Sposób podawania
Przyjmować doustnie.

Stosowanie innych leków:

Brak danych na temat interakcji z innymi lekami.

W przypadku zażycia większej dawki leku Lipomal niż zalecana:

Brak danych na temat przedawkowania. U osób źle tolerujących wysokie dawki sacharozy mogą wystąpić nudności.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, Lipomal może powodować działania niepożądane. Brak danych na temat działań niepożądanych. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy poinformować o nich lekarza.

Przechowywanie:

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie należy stosować syropu Lipomal po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25ºC. Nie zamrażać. Dopuszczalny jest osad na dnie butelki, wynikający z zawartości składnika naturalnego.

Inne informacje:

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice
tel./faks 042/22 53 100